Соновник СКАЛИЛА

Ако се симнувате по скалила

ќе страдате

Ако паѓате по скалила

пропаст или болест

Соновник