Соновник СИРАЧЕ

Ако видите сираче

ќе помогнете на некој од вашата околина

Ако сте вие сираче

макотрпен живот

Соновник