Соновник СИНЏИР

Олободете се од минатото и свртете се кон иднината

Железен синџир

осаменост

Златен синџир

свадба во семејството

Ако сте оковани

некој потфат нема да ви успее

Ако се ослободите

само со употреба на сила ќе успеете

Скршен синџир

ќе постигнете успех, но само со сопствени сили

Соновник