Соновник ШУГА

Ако на сон имате шуга

треба да го поправите своето однесување кон другите

Ако друг има шуга

добивка

Соновник