Соновник ШТИЦА

Ако сечете штици

смрт на некое блиско лице

Соновник