Соновник ШТАВЕЊЕ КОЖА

Ако вие штавите кожа

ќе морате да прифатите некоја непријатна работа

Ако гледате како други штават кожа

ќе избегнете непријатна работа

Соновник