Соновник ШТАЛА

Ако видите штала или се најдете внатре

ќе решите некои проблеми

Ако е празна

лага

ако внатре има кози

радост

Ако има говеда

благосостојба

Соновник