Соновник ШКОЛКА

Празна школка

празна среќа

Полна школка

многу среќа

Ако ја најдете

непријатности од кои ќе се извлечете со тешки маки

Соновник