Соновник ШКАФ

Се наоѓате пред некоја тајна

Ако на шкафот има клуч

тајната ќе биде откриена

Отворен шкаф

не знаете да ги чувате своите тајни

Многу шкафови

подобра иднина

Соновник