Соновник ШИПКИ

Ако берете зрели шипки

ќе стекнете нечија наклоност

Ако берете незрели шипки

непријатности поради озборување

Ако јадете шипки

ќе ви се восхитува околината

Соновник