Соновник ШИЕЊЕ

Добро вработување

Ако се боцнете со игла при шиење

ќе дознаете за нечија свадба

Ако ви подарат прибор за шиење

од срце ќе се израдувате на нешто

Ако го изгубите приборот за шиење

љубовни јадови

Машина за шиење

брз развој на некои настани

Соновник