Соновник ШЕТАЊЕ

Ако шетате сами

среќа и радост

Ако шетате со други

проблеми во работата

Соновник