Соновник ШЕПОТЕЊЕ

Ако шепотите со некого

лошо влијаете врз луѓето

Ако шепотите со саканото лице

разочарување

Соновник