Соновник ШЕЌЕР

Ако јадете шеќер

многу ви ласкаат

Ако купувате шеќер

добар живот

Ако добиете шеќер

некој ве сака, а вие не знаете

Соновник