Соновник ШЕФ

Ако го видите или разговарате со него

ќе ја смените професијата или работното место

Соновник