Соновник ШАБЛОН

Ќе бидете или нерешителни или неспособни да остварите некоја своја намера

Соновник