Соновник СЕНО

Добри новости

Сено во пламен

ќе си го расфрлите имотот

Ако лежите во сено

задоволство

Пласт сено

благосостојба

Ако собирате сено

беда

Соновник