Соновник СЕНКА

Својата сенка

големи тешкотии, страв, болест

Туѓа сенка

неизвесност

Ако одите во сенка

ќе се ослободите од некои незгодни пријатели

Соновник