Соновник СЕМКА

Цела семка

добивка

Скршена семка

загуба

Многу семки

на животниот пат ќе ви искрснат некои пречки

Соновник