Соновник СЕМИНАР

Ако на сон учествувате на некаков семинар

некој ќе се обиде да ве излаже

Соновник