Соновник САМОВОЛИЕ

Ако се однесувате самоволно

неуспех

Ако е некој друг самоволен

ќе имате помош од пријателите

Соновник