Соновник САМОУБИСТВО

Ако извршите самоубиство

непријатности за кои ќе бидете сами виновни

Ако видите самоубиец

тешко ќе се извлечете од многу непријатна ситуација

Соновник