Соновник САДЕЊЕ

Ако садите билки

добар брак

Ако гледате како други садат

ќе стекнете добри пријатели

Соновник