Соновник САБЈА

Углед и чест

Ако ја примите како подарок

патување

Ако се борите со сабја

веселба

Ако носите сабја

ќе стекнете висока позиција

Ако сте ранети од сабја

грижи

Остра сабја

успех

Тапа сабја

неуспех

Соновник