Соновник РОДИТЕЛИ

Среќа

Ако ги видите мртви

некој ќе ви помогне во неволја

Болни родители

непријатни настани во блиска иднина

Ако сонувате други луѓе како свои родители

некој ќе ве излаже

Соновник