Соновник РОДЕНДЕН

Свој роден ден

ќе дочекате длабока старост

Туѓ роден ден

голема радост

Соновник