Соновник РЕКА

Сигурна работа

Матна река

грижи, непријатности

Ако паднете во река

кавги, недоразбирања

Ако ја препливате реката

благосостојба, но само со вредна работа

Соновник