Соновник РАЗБОЈНИК

Некој лош пријател ќе сака да живее на ваша сметка

Ако ве фатат разбојници

загуба

Соновник