Соновник РАМНИНА

Смирување

Ако живеете на рамнина

трајна среќа

Соновник