Соновник РАМКА

Несреќа

Скршена рамка

ослободување од затвор

Соновник