Соновник РАКОПИС

Убав ракопис

напредување во службата

Грд ракопис

неуспех поради споствена невнимателност

Ако читате туѓ ракопис

новости

Соновник