Соновник РАКАВИЦИ

Покана за гозба

Ако ги изгубите

сте направиле грешка која ќе предизвика големи непријатности

Ако носите ракавици

успех и углед во друштвото

Соновник