Соновник РАКА

Ќе работите некаде бесплатно

Сува рака

немоќ и болест

Исечена рака

непријатности од сите страни

Ако видите рака одвоена од тело

тешка болест

(види

ПАЛЕЦ, ПРСТ)

Соновник