Соновник РАК

Ќе се најдете во друштво со лажни пријатели

Ако јадете рак

среќа во сите потфати

Соновник