Соновник РАБОТЕЊЕ

Успех

Ако гледате други како работат

некој потфат нема да ви успее

Ако работите ноќе

добра заработувачка

Соновник