Соновник ПУТЕР

Ако јадете путер

караница со пријателите

Ако правите путер

ве очекува лесен живот

Ако купувате путер

расипништвото ќе ве упропасти

Соновник