Соновник ПУШКА

Ако пукате од пушка

не употребувајте сила во остварувањето на своите цели

Ако носите пушка

потребна ви е заштита и помош

Убава пушка

има шанси да се вљубите

Ако одите на лов со пушка

неверство

Пушка со сачми

кавга со пријателите или роднините

Соновник