Соновник ПРОВАЛИЈА

Ако видите провалија

се плашите од нешто

Ако турнете некого во провалија

голема неволја

Ако паднете во провалија

ве очекуваат големи непријатности

Ако го избегнете падот

неочекуван спас од некоја тешка ситуација

Ако скокнете во провалија

со своите постапки се доведувате во опасност

Ако некој друг скока во провалија

ќе бидете во опасност поради туѓа вина

Соновник