Соновник ПРОРОШТВО

Ако чуете пророштво

исполнување на желбите

Ако кажете пророштво

не ветувајте го она што не можете да го исполните

Соновник