Соновник ПРОЦЕС (судски)

Ако водите процес

тешкотии

Ако добиете процес

ве очекува успех во некој потфат, но само со голем напор

Ако изгубите процес

нема да тече се така лесно како што сакате

Соновник