Соновник ПРИЗНАНИЦА

Ако ја примите

парична добивка

Ако ја давате

благосостојба

Ако ја пишувате

ќе стекнете непријатели

Соновник