Соновник ПРЕВЕЗ

Ако носите превез

една тајна ќе излезе на виделина

Ако видите некој како носи превез

ќе добиете неочекувана помош

Соновник