Соновник ПРЕСТИЛКА

Треба да совладате некои препреки за да си ги остварите плановите

Ако ја носите

стравувате од непријатности

Ако е искината

опасност од злоба и озборување

Ако ја изгубите

разочарување

Соновник