Соновник ПРЕЧКА

Ако наидете на пречка

на вашиот животен пат ви стојат многу пречки

Соновник