Соновник ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ

Ако на сон нешто пречекорите

трудот ќе ви биде награден, иако ви е потребно повеќе време

Соновник