Соновник ПРАСКА

Среќа која веќе сте ја сметале за изгубена

Ако јадете праски

средба со драго лице

Ако гледате праски на дрво

ќе паднете во искушение

Ако подарувате праски

новата околина добро ќе ве прифати

Соновник