Соновник ПОЗДРАВ

Ако поздравувате познаник или пријател

пријатни вести

Ако поздравувате непријатели или соперници

слога и помирување

Ако некој ве поздравува

непријатности

Соновник