Соновник ПОВРАЌАЊЕ

Ако на сон повраќате

кратка болест

Ако се извалкате при повраќање

ќе бидете навредени

Ако друг повраќа

добра работа

Соновник