Соновник ПОСЛУЖУВАЊЕ

Ако послужувате некого

ќе зависите од некој

Соновник