Соновник ПОШТА

Ако добиете пошта

исполнување на желбите

Ако испраќате нешто по пошта

ќе ви се исполнат некои очекувања

Поштенска зграда

вестите се на пат кон вас

Поштенска кола

патување, посета

Поштенско сандаче

би требало да им се јавите на оние кои од вас очекуваат вести

Поштенски службеник

ве очекува писмо или посета

Соновник